CENÍK MATERIÁLU

 

Název materiálu Cena vč.DPH/t.
Asfalt drcený bez dehtu fr.0-32 290,-
Betonový recyklát fr.0-32 230,-
Betonový recyklát fr.0-63 182,-
Cihelný recyklát fr.0-16 42,-
Cihelný recyklát fr.16-32 79,-
Cihelný recyklát fr.32-63 67,-
Kamenivo drcené fr.0-32 472,-
Kamenivo drcené fr.16-32 532,-
Kamenivo drcené fr.32-63 532,-
Kamenivo drcené fr.4.-8. 635,-
Kopaný písek Bzenec 1.j. 254,-
Křemičitý písek 1210,-
Štěrkopísek fr.00-32 436,-
Štěrkopísek - potěrák fr.00-04 399,-
Vyosévky DUNAJ fr.22-63, 4-8, 16-22 883,-
Vyosévky DUNAJ fr.63-125 944,-
Zemina čistá 121,-
Zemina čistá hrubá fr.0-30 61,-
Kamenivo drcené fr.4.-8. pytl.25kg 67,-
Křemičitý písek pytl.25kg 109,-
Štěrkopísek fr.00-32, 00-04 pytl.25kg 42,-
Vyosévky DUNAJ fr.16-22 pytl. 25kg 73,-
Vyosévky DUNAJ fr.4-8 pytl. 25kg 79,-
Vyosévky DUNAJ fr.63-125 pytl.25kg 91,-
Vyosévky DUNAJ - vlastní výběr 3,-/kg
Cement pytl.25kg český č.325 70,-
Bet recyklat 0 63 Cihel recyklat 0 16
Betonový recyklát Cihelný recyklát fr.0-16
Cihel recyklat 16 32 Cihel recyklat 32 63
Cihelný recyklát fr.16-32 Cihelný recyklát fr.32-63
Kamenivo drcene 4 8 Kamenivo drcene 16 32 32 63
 Kamenivo drcené fr.4.-8.  Kamenivo drcené fr.16-32,32-63
sterkopisek 0 32 sterkopisek poterak 0 4
 Štěrkopísek fr.00-32  Štěrkopísek - potěrák fr.00-04
Vyosevky DUNAJ 16 22 Vyosevky DUNAJ 63 125
Vyosévky DUNAJ fr.16-22 Vyosévky DUNAJ fr.63-125
Kop pisek bzenec  
Kopaný písek Bzenec 1.j.  
Lepici a sterkovy tmel cesky cement 25kg
Lepící a stěrkový tmel Cement pytl.25kg český č.325